Ohlédnutí za 3. ročníkem divadelních představení v přírodě.

07.10.2012 20:03

Ve dnech 20. až 21. července 2012 proběhl již 3. ročník divadla v přírodě tentokrát v bývalém lomu

k tomu zapůjčeným majitelem panem Milotou pod názvem Letní divadlo “Ve skále“ Strančice.
Snahou pořádajícího divadelního spolku bylo uspokojit kulturním děním co nejvíce občanů Strančic a
blízkého okolí aneb pro každého něco.
 
První den tedy pořádající Strančické divadlo Pro radost odehrálo Strančickou premiéru nové
hry “Chůvičky“. Ve hře jde o komediální nahlédnutí do normální současné rodiny a vztahů mezi
generacemi, kdy někteří muži ve zralém věku zakládají nové rodiny a z toho pak plynou radosti ale
i povinnosti, na které již nezbývá dosti sil. Někteří diváci sledovali díky omezené kapacitě hlediště
představení ve stoje nebo sedíc v přilehlém svahu, to jim ale nevadilo a představení odměnili
dlouhým potleskem. Za tuto odměnu dodatečně herci děkují.
 
Druhý den bylo připraveno představení staročeského loutkového divadla pro naše nejmenší a
příznivce loutek, kteří překvapivě přišli v hojném počtu. Sváťovo loutkové divadlo z Litoměřic
odehrálo dětem pohádku O koblížkovi a zároveň si Kašpárek povídal s dětmi. Dětem se loutkové
divadlo moc líbilo a na konci si mohli loutky prohlédnout a popovídat si přímo se Sváťou a Alenkou,
kteří divadlo hráli. Za děti a příznivce loutek Sváťovi a Alence děkuji a příště nashledanou..
 
Dále byl odpoledne pro diváky připraven hudební recitál písničkáře Adama Katony z Přelouče, který
výjimečně zavítal do Strančic a potěšil diváky svou tvorbou. Ke smůle všech zúčastněných nám
odpoledne nepřálo počasí a díky dešti přišlo málo diváků. Koncert se tedy se zpožděním odehrál a Ti
co přišli, byli mile potěšeni tvorbou Adama Katony a nelitovali ani pár kapek vody.
 
Večerní závěrečné představení patřilo divadelnímu spolku ExCe(e)s ze Říčan, který po premiéře
v Říčanech zahrál ve Strančicích svou nově nastudovanou norskou komedii “Elling a Kjell Bjarne aneb
Chvála bláznovství“. Toto komediální dílo nám ozřejmilo co vše k životu a lidem okolo nás patří a že
každému člověku má být umožněno žít podle svých potřeb a pocitů. Tato komedie byla brilantně
nastudována a zahrána a vnesla další rozměr ochotnickému divadlu. Ještě jednou tleskáme a díky za
pěkný zážitek.
 
Účelem této divadelní přehlídky, ostatně jako vždy, bylo pobavení diváků, jejich odreagování od
běžných starostí a pobavení herců v duchu pořádajícího Strančického divadla Pro radost a to –
„Divadlo opravdu pro radost“. Celá divadelní přehlídka byla zajištěna i po stránce občerstvení,
hygieny a bezpečnosti tak aby všichni zúčastnění byli spokojeni a těšili se na další budoucí akce.
Všem, kteří se na této úspěšné akci podíleli děkuji a příště nashledanou.
 
Za strančické divadlo Pro radost 16. 8. 2012 Václav Tocháček.